Haal hier het blad van voor je mond

 

Deze site biedt een onafhankelijk forum aan iedereen die begaan is met Tielrode. Zet hier uw ideeën of bekommernissen neer. Lanceer nieuwe problematieken of reageer op de onderwerpen die u op deze site aantreft.

Wij maken van deze site een publiek forum voor de burgers van Tielrode en het verenigingsleven. We willen alle reacties aanmoedigen en publiceren, voor zover ze niet in strijd zijn met de goede orde en zeden.

Politieke partijen en mandatarissen gelieve zich te onthouden; die beschikken over andere kanalen om hun ideeën te uiten.
Zij zijn op onze site natuurlijk meer dan welkom om de polsslag van Tielrode te meten.

 


Beste sympathisant

We vernamen dat er een overeenkomst is tussen Matexi en het gemeentebestuur met betrekking tot de toekomst van het Roomacker gebied.
Op de commissie Ruimte van 23 november zal dit op de agenda staan en openbaar gemaakt worden.
We zouden het op prijs stellen als een aantal geïnteresseerden aanwezig zou zijn.
Op onze vraag om vóór de commissie ingelicht te worden over de inhoud van het voorstel, werd niet ingegaan door de betreffende bestuursleden.
Deze overeenkomst is een belangrijk element in het dossier.

De commissie begint om 19.30 uur in de raadzaal, op de 6e verdieping van AC de Zaat.
's Avonds is de toegang achteraan te bereiken.

Hartelijk welkom uit naam van de kerngroep.
Het burgerinitiatief.

 

Op 13 april start De Vlaamse Waterweg nv met de verdere afwerking van de Scheldedijk in Tielrode (Temse). Het gaat om het stuk Scheldedijk tussen De Zaat en de Durme dat dienst doet als overloopdijk van Tielrodebroek, een gecontroleerd overstromingsgebied aan de samenvloeiing van de Schelde en de Durme.  In juli van vorig jaar startte de waterwegbeheerder al met het herstel van de overloopdijk die door de vele overspoelingen tijdens het stormseizoen van 2019-2020 zwaar beschadigd raakte.

 

Meer weten? Lees dan zeker het persbericht  hieronder

PERSBERICHT
7 april 2021
De Vlaamse Waterweg nv herstelt Scheldedijk in Tielrode
Van 13 april tot begin juni 2021 werkt De Vlaamse Waterweg nv verder aan de overloopdijk van
gecontroleerd overstromingsgebied Tielrodebroek in Temse. Het jaagpad zal tijdens de werken niet
toegankelijk zijn. Voetgangers en fietsers kunnen het benedendijks jaagpad van de ringdijk gebruiken.
Op 13 april start De Vlaamse Waterweg nv met de verdere afwerking van de Scheldedijk in Tielrode
(Temse). Het gaat om het stuk Scheldedijk tussen De Zaat en de Durme dat dienst doet als overloopdijk van
Tielrodebroek, een gecontroleerd overstromingsgebied aan de samenvloeiing van de Schelde en de Durme.
In juli van vorig jaar startte de waterwegbeheerder al met het herstel van de overloopdijk, die door de vele
overspoelingen tijdens het stormseizoen van 2019-2020 zwaar beschadigd raakte. De komende maanden
volgt de verdere afwerking.
De overloopdijk kreeg al een stevige jas in open steenasfalt. Een gespecialiseerd aannemer zal die nu
afdekken met teelaarde en inzaaien. Aansluitend krijgt het jaagpad een nieuwe asfaltlaag. Ook de tijdelijke
tuimeldijk, die tijdens de werken moest voorkomen dat er water over de overloopdijk kwam, neemt hij
weg.
Uit veiligheidsoverweging sluit de aannemer de Scheldedijk tussen De Zaat en de Durme voor de volledige
duur van de werken af voor alle jaagpadrecreanten. Wij vragen alle jaagpadgebruikers met aandrang om
tijdens de werken het benedendijks jaagpad van de ringdijk te gebruiken en de werf niet te betreden.
Als de werken volgens planning verlopen, kan de overloopdijk begin juni weer worden opengesteld.
Benieuwd hoe een gecontroleerd overstromingsgebied werkt en welke functie de overloopdijk precies
heeft? Bekijk hier een animatiefilmpje.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Meer informatie (niet voor publicatie)
Carolien Peelaerts, communicatieverantwoordelijke
M 0498 94 58 88, E carolien.peelaerts@vlaamsewaterweg.be
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de
welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv versterkt het vervoer via de binnenvaart, zorgt voor
waterbeheersing en vergroot de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving. Vanuit de
maatschappelijke zetel in Hasselt en onze zetels in Willebroek, Brussel, Antwerpen, Merelbeke en Mol werken ongeveer 1.350
personeelsleden van onze organisatie aan een slim, veelzijdig en welvarend waterwegennet. Kijk voor meer informatie op
www.vlaamsewaterweg.be of volg ons op Facebook en Twitter.
Actuele informatie over stremmingen voor het scheepvaartverkeer is steeds terug te vinden via www.visuris.be

 

 

Er dient nieuwe riolering in de Antwerpsesteenweg aangelegd te worden.

Van 11/01/2021 tot ± 22/01/2021
zonder weerverlet en/of extra coronamaatregelenhttps://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we


https://www.temse.be/index.php/component/content/article/25-home/1132


20/11/2020

Beste Roomacker-sympathisant,

Fantastisch nieuws. Het Gemeentebestuur heeft een heel duidelijke boodschap gekregen vanuit de Bouwmeesterscanstudie. Het resultaat is te vinden op de website van de gemeente Temse en vooral pagina 58 is uitermate duidelijk en heel positief voor ons. Duidelijker gaat de boodschap niet meer worden.     https://www.temse.be/index.php/downloads/doc_download/3296-bouwmeester-scan-temse-eindrapport

Er staat een bericht op facebook. Graag liken en delen. Deze studie moet zoveel mogelijk verspreid worden zodat het gemeentebestuur ziet hoe fantastisch deze boodschap is.   https://www.facebook.com/VerkavelingRoomacker/posts/3504437919650655?notif_id=1605645700134661&notif_t=page_post_reaction         

Beste sympathisanten,

Hierbij een mail om jullie te bedanken voor de mooie opkomst. We waren ook te zien op tv oost:
https://www.tvoost.be/nieuws/1-500-handtekeningen-om-roomacker-temse-te-veranderen-van-woon-naar-natuurgebied-104750

Voor degenen die ons knap filmpje over de groenpool nog niet gezien hebben, hieronder een link op youtube: 


 

Dringende oproep!

Beste Roomacker-sympathisant,

 

Het Gemeentebestuur is duidelijk niet van plan de bestemming van het projectgebied Roomacker in het RUP te wijzigen van woongebied naar open ruimte gebied.

Op 11 september gaat het Burgerinitiatief de petitie met 1500 handtekeningen van jullie overhandigen aan het Gemeentebestuur. Om onze eisen kracht bij te zetten is het belangrijk dat we daarbij massaal en corona veilig aanwezig zijn. 

VANDAAR ONZE OPROEP:

KOM OP VRIJDAG 11 SEPTEMBER OM  10 VÓÓR  9 NAAR HET PLEIN VOOR  HET AC DE ZAAT.

MET MONDMASKER OP EN GEKLEED IN HET WIT , MET EVENTUEEL NEUTRALE KLEUR BROEK OF ROK ( eventueel met paraplu ).

GA DAAR OP MINSTENS 2 M AFSTAND VAN IEMAND STAAN MET JE RUG NAAR HET AC.

DE BEDOELING IS DAT NIEMAND PRAAT EN WE STIL BLIJVEN STAAN TERWIJL ONZE DELEGATIE BINNEN DE PETITIE OVERHANDIGT AAN HET GEMEENTEBESTUUR EN DE PERS TE WOORD STAAT.

ALS DE DELEGATIE TERUG NAAR BUITEN KOMT WORDT EEN TEKEN GEGEVEN OM HET PLEIN TE VERLATEN.  BLIJF DE HELE TIJD OP VOLDOENDE AFSTAND  !!!!!!

GEEN VERKAVELING OP DE ROOMACKER  !

WIJ EISEN  BEHOUD VAN OPEN RUIMTE , NATUUR EN WAARDEVOL LANDSCHAP !


 

 CORONA 24/03/2020

Open Brief aan de Inwoners van Temse, Tielrode, Steendorp en Elversele Beste Inwoners Sinds enkele weken leven wij in een andere maatschappij. Het coronavirus heeft de wereld veranderd, van continent tot dorp. Wij hebben een (levens)gevaarlijke, onzichtbare vijand en zijn genoodzaakt ons dagelijkse leven drastisch te beperken, naar vorm en inhoud. Iedereen! Overal! Een omwenteling in ons doen en laten. Ondankbaar, maar levensnoodzakelijk! En met bijzonder grote waardering en bewondering voor allen, die op de meest uiteenlopende wijzen weerwerk bieden. Het Lokaal Bestuur (= Gemeente + OCMW + Welzijnsvereniging Sleutelzorg) heeft van in het begin zijn volle verantwoordelijkheid genomen en alle maatregelen getroffen die het nodig acht ter bescherming van gemeenschap en individu. Wij stellen met voldoening vast dat onze inwoners de richtlijnen goed opvolgen, bewust van de ernst van de situatie. Wij betreuren ten zeerste het onverantwoord gedrag van enkelingen, die zichzelf en anderen in gevaar brengen. Wij houden eraan langs deze weg onze inwoners te danken en te feliciteren voor hun aanpassing en inzet. Burgerzin en (zelf)discipline zijn meer dan ooit aan de orde. Het is hard, maar enkel die ommekeer zal het mogelijk maken terug te keren naar de wereld waarin wij leefden. We zijn er trots op dat tal van initiatieven worden genomen om het leven draaglijker en aangenamer te maken. De scheiding zorgt voor een verrassende verbondenheid, solidariteit, samenhorigheidsgevoel, inclusief initiatieven om de meest kwetsbaren onder ons te helpen. Wij stellen dat zeer op prijs. De overheid kan immers niet alles alleen doen. Enkel samen staan we sterk! Het Lokaal Bestuur volgt zorgvuldig de richtlijnen van de federale overheid en de gouverneur, en werkt nauw samen met de Huisartsenkring van Temse. Om voorbereid te zijn op eventuele ontwikkelingen, wordt een medische hulppost op punt gesteld.

Graag beklemtonen wij ook de deskundigheid en inzet van onze eigen medewerk(st)ers, een hoeksteen in de hele organisatie. Wij vragen dat onze inwoners het uitgetekende pad nauwgezet blijven volgen. De berichtgeving via de media is actueel en gedetailleerd, en het is aangewezen ze bestendig op te volgen. Algemene info vind je via www.info-coronavirus.be/nl/. Voor vragen: info-coronavirus@health.fgov.be of hulplijn 0800 14 689.

Mocht je vragen hebben met betrekking tot onze eigen gemeente, kan je steeds terecht via corona@temse.be of 03 710 13 75.

We danken u voor uw begrip en medewerking, luisteren graag naar uw opmerkingen, aanbevelingen, bekommernissen... en kijken met u uit naar de nieuwe ommezwaai, de terugkeer naar de goeie ouwe tijd . #samentegencorona

Namens het College van Burgemeester en Schepenen

 

17/07/2019 We hebben nieuwe affiches!


Onze ‘oude’ affiches zijn op of ze hangen inmiddels een beetje verkleurd achter de ramen. Daarom hebben we een collectie mooie nieuwe affiches laten maken. We stellen ze aan u en aan de pers voor op zaterdag 20 juli om 11.30 u aan de ingang van het provinciaal domein (te bereiken via de zuidelijke ingang van de Kerkstraat). Kom gerust af en neem meteen een paar kleurige A3-raamaffiches mee! Zo kunnen we strijdbaar de zomer in. U kan er ook een vragen door op deze mail te reageren. Wij steken er dan eentje in uw bus.

  

 

 

 


Stand van zaken Roomacker

U vraag zich allicht af hoe het nu precies zit met het dossier van de dreigende verkaveling op onze mooie Tielroodse Roomacker? We hebben de voorbije maanden niet stil gezeten. We zijn in overleg gegaan met leden van het college van burgemeester en schepenen en hebben gepraat met een bemiddelaar die speciaal werd aangesteld om te komen tot een ‘vergelijk’ tussen ons en Matexi. Die bouwfirma is zinnens 116 woningen te bouwen op de Wase cuesta. Wij zien dat helemaal niet zitten. Het dossier is inmiddels ook op TV geweest als voorbeeld van de zogenaamde betonstop die de Vlaamse regering wil invoeren voor woonzones die te ver afliggen van dorps- en stadkernen. Een grote wijk met meer dan honderd woningen creëren op de Roomacker is volgens ons niet alleen een aanslag op de mooie natuurrijke omgeving en het prachtige uitzicht, maar dat zal ook leiden tot een problematische verkeersafwikkeling. De bemiddelaar heeft enkel een patstelling kunnen vaststellen. Wij wachten af en blijven waakzaam. We hopen in elk geval dat het gemeentebestuur zich mee aan onze zijde schaart en de woonzone schrapt.

 

Spaghetti voor het goede Roomacker-doel


In de loop van de maand november organiseren wij voor de tweede keer een spaghetti-festijn in het Gildenhuis in Tielrode. De juiste datum en meer details volgen later via onze Facebook, mail of via flyers in uw bus. Weet dat de winst van deze avond ook nu weer integraal naar onze juridische bijstaand zal gaan.

 

 

Voor nu of straks: geniet nog wat van de mooie zomer!

 

 

Informatie vanuit het burgerinitiatief Roomacker 9/10/2018


Bedankt voor de vele reacties om een nieuwe affiche of bordje in de tuin te krijgen om je steun te betuigen in het behoud van het prachtige uitzicht over de cuesta. Je kan jouw naam en adres nog steeds doorgeven en wij zorgen voor de rest.

 

Info over de bemiddeling

 

Een delegatie van onze kerngroep voert geregeld gesprekken met enkele schepenen en afgevaardigden van de projectontwikkelaars. Dit gebeurt onder de begeleiding van een onafhankelijk bemiddelaar die door het gemeentebestuur werd aangesteld. We blijven trouw aan onze en uw wens om het Roomacker gebied te redden. Het is een intense opdracht waarbij we blijven zoeken naar bevredigende oplossingen. Verschillende pistes zijn aan bod gekomen, waarvan de vragen en verduidelijkingen op de laatste vergadering met de bemiddelaar werden besproken. Samen hebben we een beter beeld gekregen van de complexiteit van de problematiek. In de huidige fase laat elke gesprekspartner dit bezinken en informeert de achterban. We kunnen vandaag nog geen conclusies trekken over waar we zullen eindigen. De ontwikkelaars zijn onbuigzaam. Het bestuur toont enigszins begrip voor onze argumenten. Het burgerinitiatief wil blijven onderhandelen en opkomen voor het recht op inspraak van burgers bij aangelegenheden die een weerslag hebben op ons aller toekomst.

We hameren dan ook op het belang van een langetermijnvisie die rekening houdt met de problemen die zich stellen voor heel Vlaanderen en dagelijks het nieuws halen, klimaatverandering, mobiliteit, luchtvervuiling … We putten hoop uit de positieve berichten en oplossingen die aangereikt worden.

Uw morele en daadwerkelijke steun blijft belangrijk en dat misschien nog voor zeer lange tijd.

Denk aan de Roomacker op 14 oktober.

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 29 juni vanaf 16 u 30 op de Roomacker Tielrode onze niet-te-missen picknick.

Waar:

 

 

 

 

Hoe:

BRENG ZELF ETEN MEE

OF SCHRIJF IN VOOR KOUD BUFFET VÓÓR 22 JUNI

 

Volwassenen € 15 kinderen tot 12 jaar € 9

BE09 0018 1027 7957 met vermelding van aantal kind – volwassen.

 

Drank ter plekke te koop.

Breng zelf bord, bestek en beker of glas mee.

Zorg zo gewenst voor een zitje (deken, stoeltje …)

Bij regen gaat het door in de refter van de Kolibrie.

Laat gerust iets weten als je komt en met hoeveel personen. Niet verplicht, maar dan kunnen we toch al een kleine schatting maken.

 

Waarom:

 

Omdat het gezellig wordt in een prachtig landschap en je kan de buren beter leren kennen. Als je een muziekinstrument speelt, breng het mee. Op die manier wordt het een onvergetelijke avond.

De opbrengst gaat uiteraard integraal naar de werking van het burgerinitiatief.

 

Reclame:

 

Delen en liken van de flyer op onze facebook pagina en vrienden warm maken:

Klik hier voor de flyer op facebook

 

 Deze mail mag je uiteraard doorsturen naar mogelijke deelnemers.

 

Helpers :

 

Helpers voor deze avond mogen zich spontaan aanbieden en dan sturen wij de taken waar we nog mensen voor zoeken.

 

Tot dan!

 

 

 


 


                                          
Het burgerinitiatief Red de Roomacker

Beste sympathisanten,


Zoals je hieronder kan zien zijn er heel wat punten op aanvraag van de verschillende Gemeenteraadsleden over de geplande verkaveling aan de Roomacker. Hierdoor verwachten we heel wat interessante informatie omtrent dit dossier. 

Mogen wij u vragen om talrijk aanwezig te zijn? (Administratief Centrum De Zaat 6e verdieping, ingang langs de kant van de politie, maandag 30 oktober 19u30)

Tot dan?

Burgerinitiatief Roomacker

Gemeenteraad 30/10/17  punten op aanvraag m.b.t. Roomacker:

Roger Troubleyn  en Anne Boeykens

Wat nu met de Roomakker?

In de gemeenteraad van september vernamen we dat het document van de advocaten in verband met Roomakker en Smesstraat aangekomen was. Het college ging zich daarover beraden. Daar de gemeenteraadsleden deze studie niet of nog niet ontvangen hebben stellen we volgende vragen:

  1. Wat zijn de conclusies van de advocaten? Welke mogelijkheden stellen zij voor? Welk advies geven zij?

  2. Staat er een bedrag in hun document? Of beperken zij zich tot een schatting? Of verschaffen zij over dit onderwerp geen informatie?

  3. Wat gaat het schepencollege nu ondernemen? Welke stappen zijn er voorzien?

  4. Is het schepencollege van plan het RUP Tielrode te wijzigen? Gaat het schepencollege het laatste stukje WASE CUESTA redden?

Wim Van Rossen

 

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 29 mei dit jaar werd over meerderheid en oppositie heen afgesproken om de repercussies na te gaan van een eventuele herziening van het RUP dat binnen de Roomacker in Tielrode extra woonzone heeft gecreëerd.  De termijn om tot een beeld te komen werd toen vastgelegd op september-oktober dit jaar, om het College van Burgemeester en Schepenen de mogelijkheid te geven juridisch advies in te winnen.

 

Tijdens de zitting van de vorige gemeenteraad kondigde de bevoegde Schepen aan dat de bevindingen van het advocatenkantoor (35 bladzijden) waren toegekomen en dat het College zich ging beraden.  We mochten er toen toch van uit gaan dat deze gemeenteraad zich verder over de problematiek zou kunnen buigen.  Blijkbaar niet dus…

 

Vandaar onze vragen :

  • Heeft het College van Burgemeester en Schepenen ondertussen al tijd gehad om de 35 bladzijden bevindingen te analyseren ?

  • Wat zijn (eventueel in grote lijnen) de conclusies van de juristen ?

  • Heeft het College van Burgemeester en Schepenen ondertussen zelf al een verder standpunt uitgewerkt naar de gemeenteraad toe ?

 

 

Tineke Van Britsom

Op de gemeenteraad van 26 juni 2017 werd door het college gezegd dat men een studie zou laten doen omtrent het dossier Roomacker, om concreet zicht te krijgen op planschade en de gevolgen van veroordeling voor onbehoorlijk bestuur. Als deadline van deze studie gaf men september 2017. Op de gemeenteraad van 25 september zei schepen Van der Vieren dat de resultaten ontvangen waren en onderzocht dienden te worden vooraleer het college met een uitgebreid antwoord zou komen.

Vandaar mijn concrete vraag:

Wat zijn de resultaten van deze studie en welke concrete actie gaat het schepencollege nu ondernemen?

Verder lijkt het mij opportuun dat de gemeenteraadsleden bij verdere ontwikkelingen op de hoogte worden gebracht.

Raf Catthoor

Het college heeft in juni 2017 een expert aangeduid in de dossiers Roomacker Tielrode en Steenbakkerij Steendorp. Het college heeft vervolgens in oktober 2017 akte genomen van het juridisch advies betreffende het planschadedossier Roomacker en betreffende het aanpassen of afvoeren van het ontwerp Ruimtelijke Uitvoeringplan (RUP) Steenbakkerij.

  1. Het dossier Roomacker wordt niet meer geagendeerd op de gemeenteraden van september en oktober 2017. Ik neem aan dat er redenen zijn waarom dit dossier niet op deze openbare raadszittingen besproken wordt?

Bert Bauwelinck

Planschade Roomacker Tielrode

In het verslag van het College van 16 oktober laatstleden vinden wij dat er ‘akte wordt genomen van het expertenverslag inzake de planschade [met betrekking tot het door het college geweigerde Roomacker-verkavelings-project]’. Allemaal mooi en wel die ‘aktenames’, maar wanneer is er een reactie? Het dossier beheerste nogal fel de gemoederen en meermaals ook deze gemeenteraad. In augustus werd een dure eed gezworen aan meerderheidscollega Roger Troubleyn, die daar trouwens ook al vorige gemeenteraad op terug kwam. Het ging ‘getrancheerd’ worden.

 

•         Is het College onaangenaam/aangenaam verrast door het ‘plaatje’ dat de experts hadden voorbereid inzake die planschade? Daar mogen uitleg en bedragen bij.

•         Hoe gaat het nu verder? Wanneer start het college met de werkzaamheden tot wijziging van het RUP Tielrode, meer bepaald inzake de omvorming van het RUP Tielrode?

 

 

 

 


 


12 augustus

Op vrijdag 12 augustus a.s. wordt een werfkraan - gebruikt bij de ruwbouw van een appartement - vanop de B.A. Heymanstraat gedemonteerd.  Daardoor is vanaf 6 u in de ochtend de rijbaan onderbroken.  De werken nemen ongeveer 12 u in beslag.

 

Het doorgaand verkeer zal worden omgeleid via de Antwerpsesteenweg en Gentstraat.  Over het hele omleggingstraject geldt een parkeerverbod.  Het gerestaureerde deel van de Genstraat (vanaf de kerk tot de aansluiting met de B.A. Heymanstraat) wordt tijdens de wegomlegging voor het verkeer in beide rijrichtingen opengesteld.  De vigerende snelheidsbeperkingen 50 (Antwerpsesteenweg)  en 30 km/u (Gentstraat) blijven van toepassing.
 

10 mei 2015

Het lijkt een sprookjesverhaal en dat is het eigenlijk ook. 

Vorige zondag heb ik, zoals zo vaak, een fietstocht langs de Schelde gemaakt. Op het prachtige stuk van Temse naar Tielrode, net bij het uitkomen van “de put”, kwam een fietsster in de andere richting aangereden.

Die heeft rechtsomkeer gemaakt, heeft me ingehaald en is tegen een behoorlijk tempo voor mij blijven rijden tot aan het standbeeld vlakbij het veer. Ik heb haar gefeliciteerd en bedankt, maar ben helaas  verder gereden.

Je voelt me al aankomen: ik zou die vrouw graag nog eens ontmoeten.
Ondertussen heb ik een bericht geplaatst op mijn Facebook-pagina.

Ik weet niet of jullie mij kunnen/willen helpen, maar die vrouw is een toeristische trekpleister op zich en een absolute ambassadrice van Tielrode en omgeving!

Hartelijk dank voor jullie reactie.

Met vriendelijke groeten,
Marc G. De Beckker

5 juni 2015

Wel gecharmeerd door het gepubliceerde 'sprookjesverhaal' van 10 mei 2015  

Gisterenavond, donderdag 4 juni, zag ik ook een gespierde sportvrouw, waar ik op bijzonder aangename wijze direct 'overhoop' van was. 
:-)
Zelfde plek: nabij het veer van Tielrode.
t'is dus een goeie plek ! 
:-) 


Beste,
 
Zoals  je wellicht al weet  wil  men  de terreinen van de voormalige steenbakkerij van Tielrode ophogen, de  kleiputten  vullen en er  een boomkwekerij van 39.6 hectare  oprichten.  Bovendien wil men er  een  bedrijfsgebouw  met 4 bouwlagen  neerpoten en  een  8 meter  hoge berg aanleggen.  Dat alles betekent dat  Tielrode voor minstens 10 jaar last zal hebben van  zwaar  vrachtverkeer om 905.000 m³ grond aan  te voeren. Door  dit project gaat de waardevolle natuur  in de kleiputten  tussen de Hofstraat en de Kerkstraat verloren.
 
Dit laten wij niet gebeuren. Wij willen het behoud van de kleiputten en  een  uitbreiding van  het  Provinciaal domein. Steun ons. Teken dit bezwaarschrift en zend  het voor 10 december naar het College van Burgemeester en Schepen van Temse,  Frans Boelplein 1, 9140 Temse.
 
Verspreid deze oproep  en  het bezwaarschrift naar zo veel mogelijk mensen.
Laat  jouw stem horen.
 
Namens Milieuwerkgroep Ons Streven vzw

 

(datum) december 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Schepen

AC De Zaat, Frans Boelplein 1

9140 TEMSE

  

Bezwaarschrift tegen onderstaande aanvragen:

- De stedenbouwkundige aanvraag van AMT,  Gentstraat 94/B 9140 Tielrode voor de bouw van 2 landbouwbedrijfsgebouwen en bijhorende infrastructuur voor een boomkwekerij in de Hofstraat Z/N, kadastrale omschrijving afdeling 4, sectie B, percelen 291, 302A en 6305B.

- De milieuaanvraag voor de exploitatie van een inrichting van klasse 1 MO3/46025/267/1/A/1 door NV Van Loo Projects,  Haterbeekweg 4 te 2230 Herselt om op de terreinen in de Gentstraat 94/B te 9140 Temse (Tielrode), kadastraal bekend: Afd. 4, sectie B, perceelnrs.758, 289, 286, 290, 291, 287, 288, 295, 302A, 305B, 325, 326, 336C, 337 en 342K met volgende rubrieken: 15.1.1, 17.3.6.1.b, 17.3.9.1 en 60.2

- De stedenbouwkundige aanvraag van Van Loo Projects, Haterbeekweg 4 te 2230 Herselt voor het landschapsherstel van de voormalige steenbakkerij i.f.v. nieuwe bestemmingen (wonen, landbouw,  park) door de ophoging van de terreinen van de voormalige steenbakkerij AMT in de Gentstraat 94/B te Tielrode op de  percelen kadastraal gelegen te Tielrode afdeling 4 sectie B, nrs286, 287, 288, 289, 290, 291, 295, 302H, 305B, 306, 308, 309, 317D, 318B e.v.

Mijn argumentatie voor dit bezwaarschrift:

- Zoals de  aanvragers tijdens de hoorzitting van 26 november  2014 zelf aangaven, is de Hofstraat totaal niet geschikt voor vrachtverkeer.

- In tegenstelling tot wat de aanvrager beweert, komen de herbiciden, meststoffen en andere vervuilende stoffen niet alleen in de Vlierbeek terecht, maar worden ze ook verspreid in de grachten ten noorden van het ontginningsgebied.

- In bijlage E2 van de milieuaanvraag (pagina 32) stelt de aanvrager dat jaarlijks gemiddeld 80 000 m³ grond zal aangevoerd worden met een totale hoeveelheid van 905 000 m³ over een voorziene periode van max. 10 jaar. Aangezien de aanvoer van grond afhankelijk is van het aanbod, zal ofwel de periode van hinder door zwaar vrachtverkeer veel langer duren dan 10 jaar, ofwel de intensiteit van het zwaar vrachtverkeer tijdens bepaalde perioden vele keren hoger zijn. Beide scenario’s brengen de leefbaarheid  langsheen het traject van het vrachtverkeer in gevaar. De huidige verkeersintensiteit en gemengd verkeersgebruik (doorgaand en lokaal verkeer met fietsers en voetgangers) in de Gentstraat laat dergelijke zware extra belasting niet toe.

- In de aanvraag ontbreekt een ernstige inventarisatie van fauna en flora. Ondanks dit flagrante gebrek vermeldt de aanvraag dat het domein door zijn grote variatie vele soorten dieren aantrekt en het ook de potentie heeft om een nog grotere diversiteit aan te trekken. Gelet op het voorkomen van zeldzame tot uiterst zeldzame planten en dieren op het aanpalende provinciaal domein Roomacker, dring ik aan op een wetenschappelijke inventarisatie en het volledige behoud van deze site.
De opvulling van de putten, de ophoging van de gronden, de aanleg van een heuvel van ruim 8 meter hoog, de bouw van bedrijfsgebouwen, de aanleg van infrastructuur en de mogelijke komst van een boomkwekerij zijn nefast voor dit ecologisch zeer waardevolle gebied.

- In de aanvraag stelt de aanvrager - als gepassioneerde bomenliefhebber-dendroloog - de waardevolle zone tussen Hofstraat en  put 2 te behouden. Ondertussen heeft diezelfde persoon echter in deze  waardevolle zone (met uitzondering van de populieren, die later toch moeten gekapt worden) over een strook van 3 meter en zonder vergunning alle onderbeplanting verwijderd. Hiermee is de aanvrager niet aan zijn proefstuk. Bij de afbraak van de steenbakkerij werd zonder vergunning een loods gebouwd (later geregulariseerd als tijdelijke loods) en werd zonder vergunning materiaal (waaronder bomen die tussen de Hofstraat en Kerkstraat ingekuild lagen) in de putten gestort. 

- Bij de opvulling van de kleiputten zal er minimum 605 000 m³ water in een periode van 10 jaar afgevoerd moeten worden naar de Vlierbeek. Dit volume komt bovenop het volume hemelwater dat via de Vlierbeek afvloeit. Ik vrees daardoor nog meer wateroverlast ter hoogte van de Gentstraat. In tegenstelling tot wat aanvrager beweert, was de wateroverlast in november 2010 geen alleenstaand geval en werden nadien wel degelijk nog waterproblemen vastgesteld bij hevige of langdurige  regenval.

Om deze redenen vraag ik de weigering van de drie aanvragen en het behoud van het volledige gebied dat best wordt geïntegreerd in het Provinciaal domein Roomacker. De compenserende en bewarende  maatregelen die in de aanvraag voorgesteld worden zijn absoluut onvoldoende.

 

Hoogachtend 

 

(naam)
(straat en nr)
(gemeente)

 

Potpolder Tielrode onder water voor schaatsers

 01/02/2012

Schaatsen in de potpolder van Tielrode: het is al vele jaren een feest voor de liefhebbers. Ook dit jaar zullen zij op het ‘meer’ van Tielrode aan hun trekken komen. Met het oog op het komende vriesweer besliste het polderbestuur het gecontroleerd overstromingsgebied onder water te zetten. Dat gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag. Aangenomen wordt dat de vorst de komende dagen dermate zal toeslaan, dat de potpolder vanaf het weekend schaatsklaar is. Nog effe diep ademhalen dus en het feest kan beginnen.

 

03/01/2012

Allereerst beste wensen voor 2012 aan alle tielrodenaars .

Even een opmerking over ons bestuur (burgemeester en schepenen),zij komen met veel luister onze nieuwe dorpskern inhuldigen maar langs de andere kant zwichten zij voor de druk van de immobielien en schaffen zij een mooie kerkwegel af(nr25) ondanks het protest van vele inwoners .
http://historisch-tielrode.be/onsstreven/voetweg25/foto's_voetweg_25.pdf