Volley / O.V.V. / KWB Tielrode / K.B.V.V. / Rumbac / V.V.B. / F.I.B./ Falos

 

 

 2021-2022
 

FALOS recreatieve Volleybalkompetitie

 

 

Pa Oudestraat 55

9190 Stekene

tel : 03 / 711.15.65

Email : farevol@telenet.be

 

 32 JAAR

 

 

jij hebt toch OOK goesting !? .....

 

ONZE MISSIE

Ook dit jaar staan wij borg voor:

een recreatieve competitie,

die uitgaat van regelmatige ontmoetingen,

op vaste plaatsen door ons voorzien,

op een vaste dag (donderdag) op data in overleg afgesproken,

met een goede begeleiding,

met door ons aangeduide kwalitatief goede scheidsrechters,

met een minimale kost voor de deelnemers !

 

 

OPZET

·       De ontmoetingen gaan op donderdag, ofwel om 20u, 21u ofwel om 21u30 in sporthal “Tilroda” te Tielrode.

·       De competitieleiding is samengesteld uit een democratisch bestuur en de kalender wordt samengesteld in samenwerking met de ploegverantwoordelijken op de kalendervergaderingen. Wegens corona zal er dit jaar geen kalenderbijeenkomst zijn maar wordt de kalender opgemaakt op basis van de info van de ploegen.

·       Voor de competitie worden de officiėle reglementen van de nationale volleybalfederatie. gevolgd, voor zover deze niet bijgestuurd worden door de eigen reglementering. Specifiek aan dit jaar zijn de corona protocollen die strikt dienen nageleefd te worden.

·       Competitiespelers kunnen niet deelnemen aan deze competitie. Gemengde ploegen worden wel toegelaten en zelfs aangemoedigd door een voorgift bij iedere set.

·       Er is een afzonderlijke damesreeks voorzien !

·       Bij het betalen van het inschrijvingsgeld wordt geen verzekering afgesloten. De ploegen dienen in te staan voor een eigen verzekering.

·       Bij deelname aan de kompetitie erkent men dat de ploeg verantwoordelijk is voor het volgen van alle protocollen om de gezondheid van de spelers/speelsters/scheidsrechers te respecteren. De organisatie kan nooit aansprakelijk worden gesteld.

Aantrekkelijke tarieven

·       Het inschrijvingsgeld bedraagt voor dit jaar 60,00 en bestaat uit :

·       € 20,00 waarborg, die na het einde van de competitie wordt terug bezorgd, indien alle rekeningen voldaan zijn, en indien er geen algemeen forfait gegeven wordt.

·       € 40,00 inschrijvingsgeld, om de lopende kosten te dekken.

In dit bedrag zijn de huurprijs van de zaal [ongeveer € 9,80 per thuiswedstrijd] en de scheidsrechterskosten [€ 16,00 per thuiswedstrijd] niet inbegrepen. Zij zullen afzonderlijk aangerekend worden.

 

INSCHRIJVEN :

·       Inschrijven kan door een inschrijvingsfiche (te verkrijgen via e-mail) op het secretariaat).

š  bezorg deze fiche ingevuld terug aan DE RECREATIEVE VOLLEYBALKOMPETITIE p/a Oudestraat 55, 9190 Stekene,

š  Stort asap de som van 60,00 euro op rekeningnummer IBAN:  BE32 0003 2539 6402 BIC:  BPOTBEB1 van RECREATIEVE VOLLEYBAL KOMPETITIE.

 Wij kijken alvast hoopvol uit naar uw inschrijving, want wie tijdig inschrijft speelt zeker mee.

  Geeft aub voldoende aandacht aan de data waarop jullie niet kunnen spelen. Je kan dit doorgeven via de inschrijvingsfiche indien dit systematisch is of als antwoord op de e-mail die je hier over kreeg.

 Namens de competitieleiding,

 

Betaal het inschrijvingsgeld van 60,00 EUR,

op rekening nummer IBAN:  BE32 0003 2539 6402  BIC:  BPOTBEB1

van De Recreatieve volleybalkompetitie.

De inschrijvingsfiche zo snel mogelijk terugbezorgen aan De recreatieve volleybalkompetitie pa Oudestraat 55, 9190 Stekene of farevol@telenet.be